Goede doelen

Stoute Cellen
Marijn Fidder is fotografe en fotografeert kinderen met kanker.
Met haar foto’s wil ze hulp geven bij de verwerking en troost bieden aan de kinderen en hun ouders
door het verloop tijdens de ziekte op een decente manier vast te leggen. Ze fotografeert tot het moment dat
de kinderen geheel zijn genezen, of zijn overleden.
De foto’s zijn primair bedoeld voor de betrokken families, maar zij wil de foto’s ook exposeren.

Thuishuis Harderwijk
Stichting Thuishuis Harderwijk is een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage levert aan het verminderen
van (dreigende) eenzaamheid onder alleenstaande ouderen. Hiervoor is een Thuishuis, een kleinschalige
woonvorm, waar zeven alleenstaande ouderen ‘samen apart’ wonen en worden bijeenkomsten gehouden.
Ook richt zij zich via thuisbezoeken door vrijwilligers op (nog) zelfstandig wonende ouderen voor
begeleiding richting activiteiten en/of deelname aan het maatschappelijk leven.
Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk spelen daarin een belang.
Naast exploitatie van het Thuishuis worden op zondag in wijkontmoetingscentrum Stad inloop
bijeenkomsten gehouden voor de doelgroep.

Kinderhospice Binnenveld
Binnenveld verleent terminale zorg aan kinderen. Daarvoor zijn professionele verpleegkundigen in dienst.
Kinderhospice Binnenveld is gevestigd in Barneveld en richt zich op midden Nederland. Daarmee valt ook
Harderwijk binnen hun werkgebied.
Voor kinderen die niet permanent in Binnenveld verblijven is er kinderdagopvang. Ouders kunnen daardoor
voor dagen worden ontlast van de intensieve zorg die kinderen thuis krijgen.