Hoe werkt het en reglement

Op 13 juni tijdens de Aaltjesdagen kleurt de Harderwijkse Boulevard eendjesgeel. Aan de boulevard worden duizenden badeendjes te water gelaten voor de eerste editie van de Badeendenrace Harderwijk, georganiseerd door de Lions club Harderwijk.

De Badeendenrace Harderwijk  is zoals de naam al zegt een spectaculaire (bad)eendenrace over 200 meter aan de prachtige nieuwe Harderwijkse Boulevard. De eendjes gaan de strijd aan om prachtige prijzen te winnen. Dit alles gebeurt onder het toeziend oog van de notaris.

Krijgen we een hoop plastic afval ?

Absoluut niet. De genummerde badeendjes zijn geleend en moeten allemaal weer terug. De racebaan is afgeschermd waardoor de badeendjes niet kunnen wegdrijven. De organisatie verzamelt alle badeendjes na afloop van de race. Omdat de eendjes zijn genummerd, kunnen we controleren of inderdaad alle eendjes zijn teruggebracht. Zo kunnen de eendjes weer een nieuwe wedstrijd zwemmen voor een goed doel.

 

Reglement.

Artikel 1, organisatie.

 1. Lions club Harderwijk organiseert een “Badeendenrace” en de daarvoor benodigde verkoop van adoptie van genummerde badeendtjes;
 2. De afdracht van de opbrengst wordt geschonken aan de volgende goede doelen:  Stoute cellen, Thuis Harderwijk en Kinderhospice Binnenveld.

Artikel 2, voorschriften voor deelname.

 1. Deelname aan de Badeendenrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen. Deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger;
 2. Degene die deelneemt aan de Badeendenrace is gebonden aan de bepalingen van dit regelement;
 3. Lions club Harderwijk is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit regelement vastgelegde voorschriften;
 4. Leden van Lions club Harderwijk zijn zelf uitgesloten van deelname. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.

Artikel 3, speelwijze.

 1. De deelnemer dient een genummerd deelnamebewijs te kopen bij een lid van Lions club Harderwijk dan wel via de website www.badeendenraceharderwijk.nl
 2. Elk deelnamebewijs geeft recht op deelname in de Badeendenrace door middel van een reuberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het deelnamebewijs is vermeld;
 3. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht deelnamebewijsnummer zullen op 8 juni 2019 te water worden gelaten en de eerste drie eenden die de finish bereiken-na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours-krijgen recht op een prijs;
 4. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eend je dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs en het derde eendje geeft recht op de derde prijs;
 5. Mocht er onvoldoende stroming zijn waardoor de eenden de finish niet bereiken, dan zal een onafhankelijke notaris de winnende badeenden bekendmaken;
 6. Elk eendje blijft eigendom van de Lions club Harderwijk;
 7. Degene die een winnend deelnamebewijs heeft gekocht heeft alleen recht op de aan deelnamebewijs verbonden prijs en niet op de eend zelve;
 8. Elk deelnamebewijs geeft slechts eenmaal recht op deelname badeendenrace.

Artikel 4, inleg.

De inleg voor een deelnamebewijs bedraagt € 2.50 per deelnamebewijs of € 10 per 5 deelnamebewijzen.

 

Artikel 5, winnende deelnamebewijzen.

 1. Er worden 3 prijzen uitgegeven, één tot en met drie, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeenrace;
 2. Uitsluitend deelnamebewijsnummers waarvan de inleg is betaald dan wel deelnamebewijsnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het deelnamebewijs is daarbij bepalend voor deelname;
 3. De wedstrijd vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

Artikel 6, prijzen pakket en bekendmaking.

 1. Het prijzen pakket bestaat uit:

Eerste prijs:

Tweede Prijs:

Derde prijs:

 1. De nummers van de winnende genummerde badeendjes worden na de race omgeroepen en de winnende deelnamebewijzen worden per e-mail bekend gemaakt aan de winnaars na de race en worden tevens gepubliceerd op www.badeendenraceharderwijk.nl;
 2. Deelnemer ontvangt een genummerd deelnamebewijs en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van u deelnamebewijs uw recht op de prijs laten gelden. Dit kan direct na de race bij de organisatie en tot 30 juli dmv het sturen van een e-mail naar info@badeendenraceharderwijk.nl;
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten terzake worden door de Lions club Harderwijk voorbehouden. Reclameringen over het niet of onjuist toekennen van een prijs-waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier- worden niet in behandeling genomen.
 4. Alle prijzen worden opgestuurd. Indien u een prijs heeft gewonnen neemt u direct na afloop contact op met de organisatie of stuurt u een e-mail naar info@badeendenraceharderwijk.nl.

Artikel 7, aansprakelijkheid.

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw deelnamebewijs, mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de Lions club Harderwijk voor het handelen van personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van Lions club Harderwijk liggende omstandigheden;
 2. De Lions club Harderwijk is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van prijzen.